Jelena Živanović

Pravni saradnik | Zaštita podataka o ličnosti, radni odnosi i pravo stranaca na boravak i rad, korporativno pravo

Jelena Živanović

Pravni saradnik | Zaštita podataka o ličnosti, radni odnosi i pravo stranaca na boravak i rad, korporativno pravo

Биографија

Jelena Živanović je započela karijeru u kancelariji Prica i partneri 2009. godine. U toku studija prava, Jelena je učestvovala u projektu “Pisanje pravnih dokumenata i pravno istraživanje” koje je sponzorisano od strane Nacionalnog centra za državne sudove u saradnji sa USAID. Između ostalog, Jelena savetuje dugogodišnje korporativne klijente kancelarije (AstraZeneca, Pfizer Inc. Corporation, Abbvie, DuPont) po pitanjima zaštite podataka o ličnosti i iznošenja podataka o ličnosti iz Srbije. Ona na dnevnoj osnovi pruža pravne usluge klijentima kao što su Fragomen, Cisco, 3M, Syngenta itd., po pitanju imigracionog statusa njihovih zaposlenih, prava stranaca na boravak i rad u Srbiji, i savetuje ih o drugim pitanjima vezanim za rad i radne odnose. Jelena svakodnevno pruža pravne savete po različitim pitanjima iz korporativnog prava kao što su osnivanje društva, upis različitih korporativnih subjekata u registar društava koje vodi Agencija za privredne registre, i slično.