Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Želite da investirate u komunalne delatnosti? Želite da investirate u infrastrukturne objekte? Želite da investirate u lokalnu školu? Možda možete (ili morate) pronaći partnera u državnom organu na republičkom ili na lokalnom nivou, javnom preduzeću. Ovaj trening bavi se javno privatnim partnerstvom – od ideje o zajedničkom projektu do zaključenja ugovora i praćenja projekta. Naši predavači će Vas na jednostavan način provesti kroz proceduru za izbor javnog partnera, odredbe ugovora o JPP na koje morate obratiti pažnju i ukazati na probleme sa kojima se većina investitora susreće u praksi.

Šta ćete naučiti:

 • Šta može biti predmet JPP a šta koncesije – gde su preklapanja?
 • Koje su razlika između ugovornog i institucionalnog JPP, šta je to JPP?
 • Ko pokreće projekat JPP – ko je javni a ko može biti privatni partner?
 • Ko može finansirati JPP?
 • Kako se bira privatni partner / koncesionar?
 • Šta sadrži i kako se priprema konkursna dokumentcija?
 • Šta sadrži nacrt javnog ugovora i kakve su mogućnosti pregovaranja istog?
 • Šta u slučaju potrebe za izmenom ugovora o JPP?
 • Koliko traje JPP i šta nakon isteka trajanja?
 • Koje su mogućnosti za i posledice raskida ugovora – arbitraža?
 • Koje su nadležnosti Komisije za JPP?

Predavači:

Program

Dan 1
07.06.2017.

Predavanja

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Danica Gligorijević
Ana Čalić-Turudija
12:00-12:15

Pauza za kafu

DISKUSIJA

 • Primeri iz prakse
 • Q & A