Boravak i rad stranaca u Srbiji i upućivanje domaćih državljana na rad u inostranstvo

Ovaj kurs Vam daje pregled uslova i postupaka pod kojima stranci mogu zakonito da rade i obavljaju delatnost u Srbiji. Istovremeno bavimo se analizom uslova, postupaka i obaveza za domaće poslodavce u slučaju kada upućuju svoje zaposlene na rad u inostranstvo. Kurs poseban fokus daje praktičnoj primeni zakonskih rešenja, objašnjavajući ne samo zakonske uslove već i način na koji se ti uslovi primenjuju i tumače u praksi, kao i probleme odnosno nedoumice koje nastaju u svakodnevnoj primeni.

Boravak stranaca u Srbiji 

 • Obaveze stranaca u pogledu boravka u Srbiji
 • Dozvola za privremeni boravak stranaca: uslovi i postupak dobijanja
 • Druge boravišne dozvole

Rad stranaca u Srbiji

 • Koje kategorije su izuzete od obaveze pribavljanja radne dozvole
 • Vrste dozvola za rad
 • Postupak i dokumenta potrebna za dobijanje radnih dozvola
 • Rokovi trajanja i produženje dozvole za rad
 • Problemi u praksi

Upućivanje domaćih državaljana na rad u inostranstvo

 • Šta se smatra upućivanjem na rad u inostranstvo
 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na rad u inostranstvo
 • Priprema zaposlenog za upućivanje na rad u inostranstvo
 • Obaveze poslodavca prema zaposlenom (u pogledu zarade, bezbednosti i zdravlja na radu, smeštaj, ishrana i prevoz, osiguranje)
 • Administrativne obaveze poslodavca (prijava upućivanja zaposlenih nadležnim organima)
 • Akti i dokumenta koje je potrebno pripremiti za upućivanje zaposlenog na rad u inostranstvo.

Predavači:

 

Program

Dan 1
02.04.2019.

Modul I – Boravak i rad stranaca u Srbiji

 • Obaveze stranaca, dozvola za privremeni boravak stranaca, druge boravišne dozvole
 • Predlog novog Zakona o strancima
 • Izuzeća od obaveze pribavljanja radne dozvole
 • Vrste dozvola za rad
 • Postupak i dokumenta potrebna za dobijanje radnih dozvola
 • Rokovi trajanja i produženje dozvole za rad
 • Problemi u praksi

Modul II – Upućivanje domaćih državljanja na rad u inostranstvo

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na rad u inostranstvo
 • Obaveze poslodavca prema zaposlenom (u pogledu zarade, bezbednosti i zdravlja na radu, smeštaj, ishrana i prevoz, osiguranje)
 • Administrativne obaveze poslodavca (prijava upućivanja zaposlenih nadležnim organima)
 • Akti i dokumenta koje je potrebno pripremiti za upućivanje zaposlenog na rad u inostranstvo
12:00 - 12:15

Pauza za kafu

Diskusija

Q & A