Predavači

Aleksandar Preradović

Savetnik | Bankarstvo i finansije, M&A, Private Equity

Ana Čalić-Turudija

Partner | Telekomunikacije, parnica i arbitraža, energetika

Danica Gligorijević

Partner | Korporativno pravo, M&A

Darija Ognjenović

Partner | Zaštita konkurencije, korporativno pravo, M&A

Dusan Preradović

Advokat | Bankarstvo i finansije

Iva Popović

Advokat | Zaštita konkurencije, korporativno pravo, radni odnosi i pravo stranaca na boravak i rad, zaštita podataka o ličnosti

Jelena Edelman

Viši pravni saradnik | Porezi, radni odnosi, stok opcije, korporativno pravo

Jelena Živanović

Pravni saradnik | Zaštita podataka o ličnosti, radni odnosi i pravo stranaca na boravak i rad, korporativno pravo

Tijana Lalić

Mlađi partner | Bankarstvo i finansije, zaštita konkurencije, parnica i arbitraža