Jelena Edelman

Viši pravni saradnik | Porezi, radni odnosi, stok opcije, korporativno pravo

Jelena Edelman

Viši pravni saradnik | Porezi, radni odnosi, stok opcije, korporativno pravo

Biografija

Jelena Edelman je stekla zvanje Magistra prava (LL.M) u oblasti međunarodnog poslovnog prava na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti. Pre pridruživanja timu za korporativno pravo advokatske kancelarije Prica i partneri 2006 godine, radila je u firmi Deloitte (Poreski i pravni sektor) kao viši pravni savetnik u Beogradu i u Budimpešti. Jelena ima značajno iskustvo u davanju pravnih saveta iz oblasti radnih odnosa, poreza na dohodak građana i primene međunarodnih poreskih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i regulative koja se odnosi na zaštitu životne sredine. Između ostalog, Jelena pruža savete u vezi sa pravnim tretmanom stok opcija i nagrada u akcijama zaposlenih u Srbiji (uključujući poreski, radno-pravni i devizni aspekt) kancelariji Baker & McKenzie i njihovim međunarodnim klijentima (AbbVie, SAP, Siemens, Societe Generale, Hewlett Packard) kao i Shearman & Sterling (Sanofi, Micheline, Siemens).