Kako da obezbedite vaše potraživanje

Kurs se bavi analizom različitih forma obezbeđenja potraživanja uključujući bankarske i korporativne garancije, jemstva, hipoteke, i različite vidove zaloge. Opšti je utisak da je naplata potraživanja na nezadovoljavajućem nivou te je u tom smislu važno pravovremeno obezbediti potraživanje i to učiniti na pravno adekvatan i sprovodljiv način. Zaštita poverilaca i mogućnost da brzo i potpuno naplate potraživanje daje sigurnost u poslovanju. 

Istovremeno, analiziramo načine naplate potraživanja u slučaju da je dužnik u stečaju, kao i u slučaju kada je dužnik solventan.

Na ovom kursu između ostalog govorićemo o:

Garancije:

 • Pravna priroda bankarskih garancija,
 • Forma i uslovi izdavanja, neophodni elementi,
 • Vrste garancija,
 • Važnost precizne formulacije i primenljivo pravo,
 • Korporativne garancije, forma i primena u praksi.

Zaloga

 • Vrste i registracija,
 • Prestanak založnog prava,
 • Postupak namirenja iz predmeta založnog prava.

Hipoteka

 • Šta treba da sadrži ugovor o hipoteci/založna izjava,
 • Forma ugovora/izjave,
 • Nastanak hipoteke, i problemi oko upisa u katastar nepokretnosti,
 • Obaveze vlasnika nepokretnosti pod hipotekom,
 • Prodaje nepokretnosti pod hipotekom,
 • Namirenje poverioca- van suda i na sudu,
 • Prestanak hipoteke.

Menice:

 • Korišćenje blanko menice kao instrumenta obezbeđenja,
 • Način popunjavanja menice,
 • Dokumentacija koja se mora pribaviti od dužnika, registracija,
 • Naplata menice- vansudskim i sudskim putem.

Naplata potraživanja:

 • u stečaju (tok postupka, posledice otvaranja stečaja na poverioce, učešća poverioca, načini prodaje stečajnog dužnika),
 • reorganizacija u stečaju (UPPR, primeri iz prakse, problemi sa kojim se poverioci suočavaju u vezi planova reorganizacije)

Predavači:

 

Program

Dan 1
22.02.2017.

Sredstva obezbeđenja

 • Rasoloživi instrumenti obezbeđenja potraživanja
 • Bankarske, korporativne garancije i jemstva
 • Blanko menice kao instrument obezbeđenja potraživanja

Zaloga

 • Različiti vidovi založnog prava koji se koriste u praksi – regulatorni okvir, sadržina ugovora o zalozi, registracija
 • Postupak realizacije različitih vidova založnog prava

Obezbeđenje kredita

 • Hipoteka (pojam izvršne vansudske hipoteke)
 • Šta mora da sadrži ugovor o hipoteci/založna izjava
 • Forma ugovora/izjave i overa
 • Ustanovljavanje hipoteke i najčešći problemi koji se javljaju prilikom upisa u katastar nepokretnosti
 • Namirenje poverioca nepokretnosti obezbeđene hipotekom
 • Problemi u praksi prilikom prodaje nepokretnosti obezbeđene hipotekom
 • Prestanak hipoteke
12:00 - 12:15

Pauza za kafu

Diskusija

Q & A