O nama

P&P Akademija- investicija u znanje.

P&P Akademija u Beogradu je mesto na kome istaknuti stručnjaci za poslovno pravo vrše obuke u vidu trening kurseva, namenjenih za rešavanje pravnih pitanja koja se javljaju u svakodnevnom poslovanju.

Poznavanje zakona i načina na koji se propisi tumače i sprovode u praksi neophodno je ne samo pravnicima ili vlasnicima kompanija, nego i svima onima koji se na radnom mestu mogu susresti sa određenim pravnim pitanjem. P&P Akademija održava sažeto koncipirane trening kurseve na kojima se, kroz tumačenje zakonskih propisa, naročita pažnja poklanja njihovoj praktičnoj primeni u poslovanju.

Predavači su advokati advokatske kancelarije Prica & partneri koji, zahvaljujući bogatom iskustvu i dugogodišnjoj, uskospecijalizovanoj praksi za poslovno pravo i strana ulaganja, odlično razumeju nedoumice i probleme u poslovanju koji mogu nastati kao posledica nepravilnog tumačenja ili primene propisa. Kursevi su koncipirani tako da učesnicima omoguće da samostalno primenjuju zakonske propise i da pronađu optimalna, a zakonita rešenja, čime se izbegavaju potencijalno dalekosežne i skupe posledice.

Cilj P&P Akademije je da odgovori na potrebe sve komplikovanijeg poslovanja koji danas zahteva ne samo dobru poslovnu logiku već i poznavanje propisa i njihove praktične primene, i to često na neočekivano visokom nivou. Na trening kursevima prisustvovaće do deset učesnika, što je optimalan broj koji omogućava visok kvalitet rada, kako bi se svakom prisutnom poklonila potrebna pažnja i odgovorilo na sva pravna pitanja. Nakon završenog trening kursa, učesnici su sigurni da će tačno i optimalno za svoje poslovne potrebe primeniti konkretna zakonska rešenja.

P&P Akademija je mesto na kome se mogu dobiti svi potrebni odgovori na pravna pitanja u uobičajenom poslovanju, ali i u određenim posebno osetljivim poslovnim situacijama.
Kvalitet predavanja, stručnost predavača i originalna koncepcija trening kursa garantuju rezultate koji učesnike čine kompetetnim i sigurnim liderom u svom poslovnom okruženju.