SANKCIONISANJE RADNIKA – OTKAZ UGOVORA O RADU I DRUGE MERE ZA POVREDU RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE

Pitanje na koji način se može zakonito sankcionisati neprimereno ponašanja radnika ili nedovoljno kvalitetno ispunjavanje radnih zadataka je pitanje sa kojim se svakodnevno susreće svaki poslodavac. Ovaj trening će Vam na jednostavan, pristupačan i konkretan način objasniti sve zakonske načine, proceduru i neophodne uslove za zakonito sankcionisanje takvog ponašanja, sa fokusom na izbegavanje nepotrebnih radnih sporova i velikih sudskih troškova.

OSNOV ZA OTKAZ

 • Neostvarivanje rezultata rada,
 • Povreda radne obaveze,
 • Nepoštovanje radne discipline,
 • Drugi osnovi otkaza ugovora o radu,
 • Analiza i prikupljanje dokaza, rokovi zastarelosti.

PROCEDURA DAVANJA OTKAZA

 • Usmeni razgovor, uloga sindikata,
 • Predlog sporazuma o prestanku radnog odnosa,
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili druge mere,
 • Uručenje dokumenata u toku postupka otkaza ugovora o radu i problemi u praksi,
 • Pravne posledice otkaza i nezakonitog otkaza,
 • Zaštita od otkaza ugovora o radu,
 • Novčane naknade i druge isplate zaposlenom kojem prestaje radni odnos.

DISCIPLINSKE MERE I UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA

 • Koje mere osim otkaza ugovora o radu zakon predviđa za povredu radne obaveze ili kršenje discipline,
 • Uslovi i postupak udaljenja zaposlenog sa rada.

INSPEKCIJA RADA I KAZNE

 • Ovlašćenja inspektora rada,
 • Sankcije.

Predavači:

Program

Dan 1
05.07.2017.

Predavanja-Sankcionisanje radnika

 • Osnov za otkaz i procedura davanja otkaza

 • Disciplinske mere, udaljenost zaposlenog sa rada i inspekcija rada i kazne

   
12:00 - 12:15

Pauza za kafu

Diskusija

 • Primeri iz prakse
 • Q & A