Seminari

VODIČ KROZ STEČAJ I
RESTRUKTURIRANJE DUGOVA


Ovaj intenzivni trening prati stečaj i reorganizaciju kroz celokupni sudski postupak, kao i modalitete restrukturiranja dugova vansudskim putem. Više

SANKCIONISANJE RADNIKA – OTKAZ UGOVORA O RADU I DRUGE MERE ZA POVREDU RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE


Zakon o radu izaziva mnoge nedoumice prilikom primene. Ovaj kurs će vam odgovoriti na pitanja u vezi prava i obaveza radnika i poslodavaca koja se svakodnevno postavljaju u praksi, od toga kako da nekog zaposlite do toga kako da obezbedite zakoniti prestanak radnog odnosa. Više

PRAVO KONKURENCIJE – KARTELI I ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA TRŽIŠTU


Kurs Pravo konkurencije je namenjen svim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Srbije, a posebno menadžerima i zaposlenima na poslovima prodaje proizvoda ili usluga u kompanijama, osiguravajućim društvima, farmaceutskim kompanijama, bankama i svima onima koji aktivno učestvuju na tržištu Srbije. Više

KAKO STEĆI BIZNIS
U SRBIJI

Ovaj kurs je namenjen svim učesnicima na tržištu koji žele da se upoznaju sa celokupnim procesom jedne transakcije kupovine i prodaje kompanje, neke imovinske celine odnosno biznisa u Srbiji i praktičnim aspektima takvog procesa. Više

OBLICI FINANSIRANJA
POSLOVANJA


Ovaj kurs Vam daje praktičan osvrt na pravne forme kroz koje možete dobiti dodatna finansijska sredstva neophodna za Vaše poslovanje. Poseban akcenat se stavlja na realizaciju takvog finansiranja, koja mora biti zakonita i efikasna. Više

OBAVEZA PRIJAVE
KONCENTRACIJE


Kurs se bavi analizom uslova pod kojima se kupovina kompanije ili neke imovinske celine, spajanje kompanija ili zajedničko ulaganje u Srbiji ili u inostranstvu mora prijaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi dobijanja neophodnog odobrenja za sprovođenje takve transakcije. Više

KAKO DA OBEZBEDITE
VAŠE POTRAŽIVANJE


Kurs se bavi analizom različitih sredstava obezbeđenja koja se u praksi primenjuju kod obezbeđenja potraživanja – npr. potraživanja banaka kod kreditnih aranžmana, potraživanja drugih poslovnih subjekata iz poslovanja sa kompanijama/preduzetnicima u Srbiji.Više

IZGRADNJA I KUPOVINA NEKRETNINE OD DOZVOLE DO USELJENJA- PRAKTIČAN OSVRT NA PRIMENU PROPISA U PRAKSI


Kurs se bavi svim relevanim pitanjima koja se u praksi postavljaju prilikom izgradnje ili kupovine objekta, parcele, objekta u izgradnji, stana ili poslovnog prostora. Više

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA
O LIČNOSTI


Tokom ovog treninga upoznaćemo Vas sa važećim pravilima i praksom iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odnosno sa svim obavezama koje terete sve one koji na bilo koji način dolaze u dodir sa ličnim podacima. Više

OBAVEZE POSLODAVCA U NOVIJE VREME – MOBING NA RADU I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA


Tokom ove edukacije, prikazaćemo Vam koje su tačno obaveze poslodavca u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakonom o zaštiti uzbunjivača kao i ostale bitne aspekte pomenutih zakona. Više

MERODAVNO PRAVO, SUD ILI
ARBITRAŽA U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA


Kurs vam daje mogućnost da razumete različite formulacije u tekstu ugovora po ovim pitanjima kao i da stečeno znanje iskoristite prilikom zaključivanja novih ugovora/ pregovora sa klijentima. Više

UGOVORI U PRIVREDI


Kurs se bavi praktičnim osvrtom na različita pitanja sa kojima se srećemo u praksi prilikom pregovaranja i zaključenja ugovora u privredi, kako kod međunarodnih ugovora tako i kod ugovora sa domaćim elementima. Više