Ivana Ajdanić

Advokat | Korporativno pravo, M&A

Ivana Ajdanić

Advokat | Korporativno pravo, M&A

Biografija

Ivana Ajdanić je započela karijeru 2000. godine. Nakon četrnaest godina provedenih u jednoj od advokatskih kancelarija u Beogradu pridružila se kancelariji Prica i partneri 2014. godine. Od tada je Ivana angažovana kao član korporativnog tima u glavnim M&A projektima i učestvovala je u više postupaka sačinjavanja pravnog Due Diligence. Takođe, u jednom od najvećih projekta restrukturiranja u ovoj regiji do danas, Ivana je bila ključni pravni savetnik Mercator-u, vodećem maloprodajnom lancu po pitanju restrukturiranja duga njegovih zavisnih društava u Srbiji i Crnoj Gori gde je je bila uključena u pregovore sa bankama i međunarodnim finansijskim institucijama.