Aleksandra Jović

Savetnik | Bankarstvo i finansije

Aleksandra Jović

Savetnik | Bankarstvo i finansije

Biografija

Aleksandra Jović je vodeći advokat u oblasti bankarstva i finansija u Srbiji sa preko osamnaest godina iskustva. Dugo godina je bila direktor pravne službe vodeće međunarodne banke koja posluje na tržištu Srbije. Posle toga bila je vođa tima za bankarstvo i finansije u lokalnoj kancelariji velike međunarodne advokatske firme. Aleksandra zastupa i zajmodavce i zajmoprimce u transakcijama finansiranja akvizicija, sindiciranim kreditima i drugim kompleksnim transakcijama finansiranja. Pored toga, Aleksandra pruža pravne savete klijentima po pitanju iz regulative tržišta kapitala, kao i u kompleksnim transakcijama vansudskog restrukturiranja.