Aleksandar Andrejić

Advokat | Korporativno pravo, stečaj i likvidacija, nekretnine

Aleksandar Andrejić

Advokat | Korporativno pravo, stečaj i likvidacija, nekretnine

Biografija

Aleksandar Andrejić je započeo karijeru 2012. godine u kancelariji Prica i partneri. Kao član pravnog tima za nekretnine pružao je usluge klijentima prilikom kupovine zemljišta  i izgradnje dva hotela i većeg maloprodajnih lokala. Aleksandar je takođe pružao podršku klijentima koji su aktivni u sektoru energije sa pribavljanjem energetskih dozvola i dozvola za promet energijom.  Aleksandar ima široko znanje u oblasti izvršnog postupka koji se odnosi na nekretnine, i to naročito u vezi sa upisom i/ili brisanjem hipoteke i prodaje nekretnina opterećenih hipotekama. Aleksandar svakodnevno pruža pravne savete po različitim pitanjima iz korporativnog prava kao što su osnivanje društva, registracija privrednih subjekata u registar društava koje vodi Agencija za privredne registre, i slično.